Back

ⓘ ឧត្តរកុរុទ្វីប
                                               

សមន្តប្បាសាទិកា អដ្ឋកថា វិនយបិដក មហាវិភង្គ ពាហិរនិទាន វេរញ្ជកណ្ឌ

ព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏មានជោគ ទ្រង់គង់នៅក្បែរដើមស្តៅ ជាលំនៅរបស់នឡេរុយក្ស ជិតក្រុងវេរញ្ជា ជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមានប្រមាណច្រើនចំនួន ៥០០ រូប ។ វេរញ្ជព្រាហ្មណ៍បានចូលទៅលើកពាក្យចោទប្រកាន់ ចុះពោះព្រះដ៏មានព្រះភាគ មានពាក្យជាដើមថា "ព្រះគោតមមិនសំពះ មិនក្រោកទទួលព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយ ដែលចាស់គ្រាំគ្រា ជាព្រឹទ្ធាចារ្យ មានអាយុច្រើន រស់នៅបានយូរឆ្នាំមកហើយ មានអាយុក៏ជ្រុលចូលមក ក្នុងមជ្ឈិមវ័យហើយ ទោះបីគ្រាន់តែអញ្ជើញហៅរកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះ ឲ្យអង្គុយលើអាសនៈក៏ព្រះអង្គមិនធ្វើ" ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ញ៉ាំងព្រាហ្មណ៍នោះ ឲ្យជ្រះថ្លាហើយ និងប្រកាសខ្លួនជាឧបាសក ដល់ព្រះត្រ័យសរណគមន៍ស្មើដោយជីវិត រួចក៏អារាធនាឲ្យទ្រង់ចាំវស្សាជិតស្រុកវេរញ្ជាន ...

                                               

លក្ខណសូត្រ

១ រួមត្រូវជា ៧ ប្រការ ។ ព្រះរាជបុត្រ របស់ស្តេចចក្រពត្តិនោះ ក៏មានចំនួនច្រើនពាន់ ច្រើនតែជាអ្នកក្លៀវក្លា មានរូបសណ្ឋានជាអ្នកអង់អាច អាចញាំញីនូវសេនា របស់ស្តេចឯទៀតបាន ។ ព្រះអង្គប្រាបប្រាមគ្រប់គ្រងនូវផែនដីនេះ ដែលមានសាគរជាទីបំផុត ឲ្យជាផែនដីឥតមានគោល ឥតមាននិមិត្ត ឥតមានបន្លា គឺចោរឡើយ ជាផែនដីស្តុកស្តម្ភមាំមួន ក្សេមក្សាន្ត ឥតមានឧបទ្រព ឥតមានទីពួនរបស់ចោរ ដោយធម៌ដ៏ស្មើ គឺសីល ៥ មិនបាច់ពឹងអាជ្ញា មិនបាច់ពឹងគ្រឿងសស្ត្រាវុធឡើយ បើមហាបុរសនោះ ចេញចាកគេហដ្ឋាន ទៅទ្រង់ព្រះផ្នួសហើយ នឹងបានត្រាស់ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ក្នុងលោក មានដម្បូលគឺកិលេសបើកចេញហើយ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ មហាបុរស ប្រកបដោយ មហាបុរិសលក្ខណៈ ៣២ ប្រការ នោះ តើដូ ...

                                     

ⓘ ឧត្តរកុរុទ្វីប

ឧត្ដរ​កុរុទ្វីប ស្ថិត​នៅ​ទិស​ខាង​ជើង​ភ្នំ​សិនេរុ មាន​ដើម​កប្បព្រឹក្ស​ប្រចាំទ្វីប មនុស្ស​ក្នុង​ទ្វីប​នោះ​មិន​រវល់កង្វល់​ដោយ​កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម​ឡើយ ចង់​បាន​អ្វី ចង់​បរិភោគ​ចំណី​អាហារ​បែប​ណា គ្រាន់​តែ​ដើរ​ទៅ​ដល់​ដើម​កប្បព្រឹក្ស​បាន​ដូច​ប្រាថ្នា ស្ត្រី​មាន​គភ៌​៧ថ្ងៃ​ប្រសូត​បុត្តធីតា ប្រសូត​បាន​៧​ថ្ងៃ​ចេះដើរ​ចេះរត់។

                                     
  • ជម ព ទ វ ប ជ ទ វ ប ដ លឋ តន ខ ងត ប ងន ភ ន ស ន រ ន ង ឧត តរក រ ទ វ ប ឋ តន ខ ងជ ងន ភ ន ស ន រ
  • ន ងខ ពស ជ ងគ ក ន ងចន ល មហ ទ វ បទ ង គ ប ព វវ ទ ហ ទ វ ប អបរគ យ ន ទ វ ប ជម ព ទ វ ប ន ង ឧត តរក រ ទ វ ប ភ ន ន គ ជ ទ ត ងន ច ត ម មហ រ ជ ក ទ វត ន ងត វត ត សទ វត
  • ដ ម ប ប នឱជ រសដ លក តឡ ងអ ព ស រទ ប ន ផ នដ ន ងទ លស មន ភ ក ខ ទ ប ណ ឌប តឯ ឧត តរក រ ទ វ ប ត ព រ ដ ម នព រ ភ គទ រង ម នអន ញ ញ ត ច ណ កព រ ស រ ប ត រ
  • ដ មខ ទម ពប រច ន ក ន ងអបរគ យ ន ទ វ ប កប បរ ក ខ ដ មកប បព រ ក សក ន ង ឧត តរក រ ទ វ ប ស រ ស ដ បច រ សក ន ងប ព វវ ទ ហ ទ វ ប ប រ ឆត តក ដ មប រ ឆត តក ក ន ងឋ នត វត ង ស
  • ដ មខ ទម ពប រច ន ក ន ងអបរគ យ ន ទ វ ប កប បរ ក ខ ដ មកប បព រ ក សក ន ង ឧត តរក រ ទ វ ប ស រ ស ដ បច រ សក ន ងប ព វវ ទ ហ ទ វ ប ប រ ឆត តក ដ មប រ ឆត តក ក ន ងឋ នត វត ង ស

Users also searched:

...
...
...