Back

ⓘ ឌូគី
ឌូគី
                                     

ⓘ ឌូគី

ឌូគីចាប់ផ្តើមមានចំណាប់អារម្មណ៍លើហ៊ីបហបនៅអាយុ ៧ ឆ្នាំ។ គាត់បានស្តាប់តន្ត្រីជាច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែជាពិសេសរ៉េបអាមេរិចគឺជាអ្វីមួយដែលជះឥទ្ធិពលដល់គាត់នាពេលអនាគត។ ហ្វ្រីហ្វ័រចាប់បានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានឃើញការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអាកណូនិងស្កូហើយនៅឆ្នាំ ២០១៣ គាត់បានចាប់ផ្តើមប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតផ្សេងៗគ្នា។ ភាពជោគជ័យរបស់គាត់បានចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីការចូលរួមរបស់គាត់នៅក្នុង El Quinto Escalónដែលជាការប្រកួតឯករាជ្យមួយក្នុងចំណោមការប្រកួតហែលទឹកសេរីដែលត្រូវបានគេស្គាល់នៅ Buenos Aires ដែលគាត់បានឈ្នះនៅថ្ងៃទី 6 នៃឆ្នាំ 2016 ។