Back

ⓘ កៅធរៈ
កៅធរៈ
                                     

ⓘ កៅធរៈ

រាជធានីកៅធរៈ ជារាជធនីនៃប្រទេស ចម្ប៉ា។ បច្ចុប្បន្នត្រូវបានយួនបំបែកឬឲទៅជា ខេត្តខាញ់ហាវ Khanh Hoa និង ខេត្តភូយ៉េន Phu Yen ។

ដែលមានរាជធានី៣ទៀតគឺ÷

  • រាជធានីឥន្ទ្របុរៈ
  • រាជធានីវិជ័យ
  • រាជធានីមណ្ឌរង្គ