Back

ⓘ ប្រវត្តិអ៊ិនធឺណែត
                                               

ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណែត

ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីនធើណែ នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ មាន​ចំនួន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​ណាស់​នៅ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក។ នេះ​ដោយសារ​តែ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ អ៊ីនធើណែ បាន​ផ្តល់​ផល​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ក្នុង​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​មនុស្ស។ ចង់​ដឹង​ទេ? ថា​តើ អ៊ីនធើណែ ផ្តល់​ប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ​ដល់យើង? អ៊ីនធើណែគឺជាបណ្តាញកុំព្យូទ័រសកលមួយ ដែលផ្តល់​នូវ​ពត៌មាន​ផ្សេងៗ និង មជ្ឈដ្ឋាន​ទំនាក់​ទំនង​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​តាម​រយៈ​ប្រូតូកូល ស្តង់ដារ​មួយ។ អ៊ីនធើណែ ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៥០ មក​ម្ល៉េះ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ភាគ​ច្រើន​ទើប​តែ​ដឹង​ពី​អត្ថ​ប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ ប្រើ​ប្រាស់​វា ហើយទទឺមនិងនេះវាក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រា ...

                                               

ប្រវត្តិកុំព្យូទ័រ

ប្រវត្តិកុំព្យូទ័រ កុំព្យូទ័រគឺជាម៉ាស៊ីនគិតឬគណិតម៉ាស៊ីន ដែអាចផ្លាស់ប្តូរព៏តមានបានយ៉ាងល្អនិងជាក់លាក់ជាទីបំផុតដោយយោងទៅតាមរូបមន្តនិងច្បាប់ត្រឹមត្រូវ។ កុំព្យូទ័របានលស្ថិតនៅសម្រាប់មនុស្សជាយូរណាស់មកហើយ។ដោយវាបានផ្តល់តម្រូវការជាច្រើនដល់មនុស្ស។ កុំព្យូទ័រកាលពីមុនមានទំហំធំនិងមានការបម្រើបម្រាស់បានតិច ក៏ប៉ុន្តែនារពេលបច្ចុប្បន្ននេះកុំព្យូទ័របានក្លាយជាវត្ថុដ៏អស្ចារ្យ និងមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សទូទៅ។វាជាអ្នកផ្តល់ព៍តមានកាន់តែរហ័សនិងទំនើបេជាទីបំផុត។ កុំព្យូទ័រអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងដែលនណារម្នាក់ចង់ឲ្យេវាធ្វើ កុំព្យូទ័រអាចដោះស្រាយគណិតវិទ្យាពីព្រោះ អ្នកសរសេរកម្មវិធីបានប្រាប់ពួកគេពីរបៀបដោះស្រាយគណិត ព្រោះតែកុំព្យ ...

                                               

វើលវ៉ាយវែប​ (World Wide Web)

World Wide Web គឺជាប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៃឯកសារទ្រមង់ Hypertext បានផ្សារភ្ជាប់គ្នាដែលត្រូវបានចូលដំណើរការតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត។ វាក៏បានក្លាយជាទូទៅគេស្គាល់ថាគ្រាន់តែជាការបណ្តាញ។ ទំព័រឯកសារជាបុគ្គលនៅលើវើលវ៉ាយវ៉េបគឺត្រូវបានគេហៅថាទំព័របណ្តាញនិងត្រូវបានចូលដំណើរការជាមួយកម្មវិធីដែលកំពុងរត់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើបានជាធម្មតាគេហៅថាកម្មវិធីរុករកបណ្ដាញ។ ទំព័របណ្ដាញអាចមានអត្ថបទ, រូបភាព, វីដេអូ, និងសមាសភាគពហុព័ត៌មានដទៃទៀតក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសរុករកបណ្ដាញដែលមានតំណខ្ពស់។ លោក Tim Berners-Lee, អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រមួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាអតីតបុគ្គលិក CERN, ត្រូវបានចាត់ទុកថាបង្កើតបណ្តាញនេះ។ នៅថ្ងៃទី 12 ខែមីនាឆ្នាំ ...

                                               

Computer

ប្រវត្តិកុំព្យូទ័រ ប្រវត្តិកុំព្យូទ័រ កុំព្យូទ័រគឺជាម៉ាស៊ីនគិតឬគណិតម៉ាស៊ីន ដែអាចផ្លាស់ប្តូរព៏តមានបានយ៉ាងល្អនិងជាក់លាក់ជាទីបំផុតដោយយោងទៅតាមរូបមន្តនិងច្បាប់ត្រឹមត្រូវ។ កុំព្យូទ័របានលស្ថិតនៅសម្រាប់មនុស្សជាយូរណស់មកហើយ។ដោយវាបានផ្តល់តម្រូវការជាច្រើនដល់មនុស្ស។ កុំព្យូទ័រកាលពីមុនមានទំហំធំនិងមានការបម្រើបម្រាស់បានតិច ក៏ប៉ុន្តែនារពេលបច្ចុប្បន្ននេះកុំព្យូទ័របានក្លាយជាវត្ថុដ៏អស្ចារ្យ និងមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សទូទៅ។វាជាអ្នកផ្តល់ព៍តមានកាន់តែរហ័សនិងទំនើបេជាទីបំផុត។ កុំព្យូទ័រអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងដែលនណារម្នាក់ចង់ឲ្យេវាធ្វើ កុំព្យូទ័រអាចដោះស្រាយគណិតវិទ្យាពីព្រោះ អ្នកសរសេរកម្មវិធីបានប្រាប់ពួកគេពីរបៀបដោះស្រាយ ...

ប្រវត្តិអ៊ិនធឺណែត
                                     

ⓘ ប្រវត្តិអ៊ិនធឺណែត

ប្រវត្តិនៃ អ៊ីនធឺណិត ចាប់ផ្តើមនៅសតវត្សឆ្មាំ ១៩៥០ និង ១៩៦០ ជាមួយនិងការរីកចម្រើន លូតលាស់នៃកុំព្យូទ័រ ការចាប់ផ្តើមនេះជាមួយការទំនាក់ទំនងពីចំនុចមួយទៅចំនុចមួយ ចន្លោះកុំព្យូទ័រមេនហ្រ្វេមនិងស្ថានីយ៏។ ពង្រីកការតភ្ជាប់ពីចំនុចមួយទៅចំនុចមួយ នៅចន្លោះកុំព្យូទ័រ ហើយបន្ទាប់មកការស្រាវជ្រាវដំបូងចូលទៅក្នុងសំណុំបើកបណ្តាញ សំណុំបើកបណ្តាញគឺជា ARPANET សញ្ញា I នៅ NPL នៅអង់គ្លេស ហើយតេលេណិតបានបង្កើតនៅចុងសតវត្សរ៏ឆ្នាំ ១៩៦០ និងដើមសតវត្សរ៏ឆ្នាំ ១៩៧០ ការប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរនៃពិធីការ។ARPANET នៅក្នុងការដឹកនាំជាពិសេសទៅកាន់ការរីកចម្រើនលូតលាស់នៃពិធីការ សម្រាប់ការងារអ៊ិនធឺណែត បណ្តាញជាច្រើនបែកចេញពីគ្នាជាច្រើនកន្លែងដែលអាចចូលរួមជាមួយគ្នាទៅក្នុងបណ្តាញមួយក្នុងបណ្តាញជាច្រើន។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨២ ពិធីការសម្រាប់អ៊ិនធឺណែត TCP/IP ដែលបានហៅថាអ៊ិនធឺណែតដូចដែលបានស្គាល់។ ការចូលទៅកាន់ ARPANET គឺបានពង្រីកនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨១ ពេលដែលមូលនិធិវិទ្យាសាស្រ្តបង្កើតប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ CSNET និងក្រៅពីនេះនៅឆ្នាំ ១៩៨៦ ពេលដែល NSFNT បានផ្តល់អោយដំណើការទីកន្លែងកុំព្យូទ័រធំនៅក្នុងសហរដ្ធអាមេរិក ចាប់ពីការស្រាវជ្រាវនិងការរៀបចំការអប់រំ អ្នកផ្តល់សេវាពាណិជ្ជកម្មអ៊ិនធឺណែត ISPs បានចាប់ផ្តើមកើតឡើងនៅចុងសតវត្សរ៏ឆ្នាំ ១៩៨០ និង ១៩៩០។ ARPANET បានបំបែកនៅឆ្នាំ ១៩៩០។អ៊ិនធឺណែតបានក្លាយទៅជាពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ បែលដែល NSFNET បានបំបែក ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណ្ឌ័ចុងក្រោយនៅលើការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណែត។ ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៏ឆ្នាំ ១៩៩០ អ៊ិនធឺណែតបានមានការប៉ះទង្គិចដ៏ខ្លាំងខ្លាលើវប្បធម៍និងពាណិជ្ជកម្ម ការរូមបញ្ចូលការកើតឡើងនៃខណៈនៃការផ្ញើសារជាអក្សរ ជាសម្លេងលើពិធីការអ៊ិនធឺណែត VOIP" ការហៅទូរស័ព្ទ" វិធីទីពីរគឺការហៅទូរស័ព្ទជាលក្ខណៈវីដេអូជាអន្តរជាតិ និង World Wide Web ជាមួយកិច្ចពិភាក្សាជាសមោហរដ្ធរបស់វា ប្លុក បណ្តាញសង្គម និងជាកន្លែងទិញទំនិញតាមរយៈអ៊ិនធឺណែត។ ការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំរបស់សង្គម ដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍន៏និងការប្រើប្រើប្រាស់បណ្តាញជឿនលឿន ដូចជា សេវាកម្មបណ្តញ Bakbone ដែលជាល្បឿនដ៏លឿនរបស់ NSF vBNS អ៊ិនធឺណែត២ LambdaaRail ជាតិ។ ការតម្លើងតម្លៃនៃទិន្ន័យ ឬក៏ជាងនេះអ៊ិនធឺណែតបន្តការរីកដុះដាលដែលបានជម្រុញដោយតម្លៃដ៏ធំជាអចិន្ត្រៃនៃពត៏មាននៃការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណែត និង ចំណេះដឹង ពានិជ្ជកម្ម ការកំសាន្តនិងបណ្តាញសង្គម។​

                                     
  • ចន ល អ សយដ ឋ នព ធ ស រអ នធ ណ តន ងប រព ន ធឈ ម ដ ន ប រវត ត ន អ ន ធ ណ ត ន ច ប ផ ត មជ ម យន ងក រអភ វឌ ឍន ក ព យ ទ អ ឡ ចត រ ន ន ឆ ន 1950
  • ជ អង គក រម នរកប រ ក កម រ ឡ យ វ គ ភ ឌ ន ងសព វវចន ធ ប ប យ ន ល អ ន ធ ណ ត អ ចឱ យ អ នកប រ ប រ ស ន ល ព ភពល កច លរ មច ណ កប ន គ រប គ ន បន ទ ប ព
  • អ នធ ណ ត ម នច ន នប រហ ល ន ក ប ណ ន ប រទ ស ដ លម ន អ នកប រ ប រ ស អ ន ធ ណ ត ច រ នជ ងគ គ សហរដ ឋអ ម រ ក ម នប រហ ល ល ន ន ក បន ទ ប មក គ ប រទ ស ច ន
  • ល ប រ ប រព ន ឋអ ន ធ ណ តត ម VoIp ប រព ន ឋសម ល ងត មអ ន ធ ណ ត ន ង IPTV ប រព ន ឋរ បភ ពត មអ ន ធ ណ ត ក ស ត ស វភ ម ល ល ស មម ល ប រវត ត អ ន ធ ណ ត មន ស សជ ច រ ន
  • អជ ងហ យវ អ ចរក ស ទ កន វទ ន ន យរបស ទ ព របណ ត ញក ន ងក រផ សព វផ ស យត មរយ អ ន ធ ណ ត ប នទ តផង ឯកស រ: - ways - t
  • ប ល ប ឡ ញ ឬក ខ ន ទ រ បល គ ជ គ ន រ ន ង រ បភ ព ដ លច កច យព សព ញអ ន ធ ណ ត ដ យអ នកប រ ប រ ស ជ ច រ ន រ a user - generated internet meme The meme

Users also searched:

ប្រវត្តិ jack ma, ប្រវត្តិ ក្រុមហ៊ុន alibaba, ប្រវត្តិ ជែក ម៉ា,

...
...
...