Back

ⓘ ម៉ាក់ណូលា
ម៉ាក់ណូលា
                                     

ⓘ ម៉ាក់ណូលា

  • មន្ទារព្រៃ Magnolia garretii
  • ម៉ាក់ណូលាផ្កាធំ Magnolia grandiflora ម៉ាក់ណូលា​ដែល​មាន​ចិត្ត​អាមេរិក​ ផ្កាជាធំ​និង​ក្រអួប
  • ម៉ាក់ណូលាកញ្ញា Magnolia virginia ម៉ាក់ណូលា​ដែល​មាន​សំខាន់​ដំបូងក្នុង​រុក្ខសាស្ត្រ​ម៉ាក់ណូលា Type Species
  • មន្ទារសួគ៌ Magnolia delavayi